"Argentinië: Onderwysers lei die nasionale strategie vir omvattende omgewingsopvoeding."

(FOTO: Education International)

Omgewingsopvoeding, gebaseer op die paradigma van Latyns -Amerikaanse omgewingsgedagte, maak dit moontlik om die gemeenskapskennis te bespreek en sodoende sy stemme, trajekte, verwagtinge, ervarings, eise, bekommernisse en voorstelle te herstel om omgewingskonflikte in die gebied te beklemtoon daaglikse ontmanteling van genaturaliseerde praktyke, die skep van dialoog en die koppeling van verskillende dissiplinêre kennis om ons praktyke weer te verbeel en te verander.

(Geplaas van: Onderwys Internasionaal. 3 Junie 2021)

Deur: Graciela Mandolini

Ons leef in 'n historiese tyd waarin allerhande noodgevalle voortdurend afgespeel word: omgewing, klimaat, energie, gesondheid, ekonomie ... beskawingskrisis. Die omgewingsagenda het die pas aangegee en omgewingskonflikte het in die skoolinstellings uitgebreek, wat met ongekende spoed en volharding verskyn het.

As ons onderwys as 'n proses wat permanent in aanbou is, verstaan, kan ons sê dat onderwysers in Argentinië 'n paar belangrike aksies uitvoer ten opsigte van omvattende omgewingsopvoeding. Dit sluit in ingrypings in kurrikulêre ontwerpe, sowel as in projekte en programme wat daarop gemik is om die omgewingsdimensie vir volhoubare ontwikkeling op te neem as deel van onderrig-leervoorstelle.

Onderwyser en vakbondopleidingskool

Vir 25 jaar het die Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentinië(CTERA) [Educational Workers Confederation of the Argentine Republic] het onderwysersopleidingsprosesse in omgewingsopvoeding gegenereer: nagraadse kursusse en spesialisasies in omgewingsopvoeding vir volhoubare ontwikkeling, in samewerking met openbare universiteite, aangesig tot aangesig vergaderings met indiensonderwysers, projekte, programme en aksies oor omgewingsopvoeding vir hoërskoolleerlinge en onderwysers ... praktiese, ontspannings- en leeraktiwiteite is ook gereël, soos die plant van bome, komposaktiwiteite, ens.

Die vakbond het met oorgawe gewerk aan 'n projek wat daarop gemik is om ruimte vir die opbou van kennis te skep ten einde 'n dialoog van kennis- en vaardigheidsontwikkeling te bevorder, onderwysersopleiding op alle vlakke en modaliteite van die formele onderwysstelsel te konsolideer, om sodoende omgewingsopvoeding te bevorder vir volhoubare ontwikkeling.

Hierdie kwessie was een van die fundamentele pilare van die opleidingsaktiwiteite wat deur die organisasie se "Marina Vilte" Onderwyser- en vakbondopleidingskool aangebied word.

Aanvanklik, aan die einde van die negentigerjare, het CTERA 'n opleidingsvoorstel vir 'n gevorderde spesialisasiekursus in omgewingsopvoeding vir volhoubare ontwikkeling opgestel, in samewerking met 'n openbare universiteit wat nasionaal lesings aangebied het deur sy voetsoldate -entiteite. In die opleidingsruimte spesialiseer meer as 1990 onderwysers in omgewingsopvoeding.

Pandemiese en omgewingsopvoeding

Gedurende 2020, terwyl ons deur die fases van isolasie en later van sosiale distansie gegaan het, terwyl ons die pandemie aangepak het, is 'n pedagogiese voorstel opgestel wat gebaseer is op opleidingsroetes en -roetes, om verskillende teorieë en konsepte oor die kwessie wat ons raak te oorweeg.

Eerstens het die CTERA Onderwyssekretariaat en verskeie voetsoolvlak-entiteite, deur middel van meganismes wat vir hierdie doel ontwerp is, opleidingsgeleenthede aangebied met behulp van die self-gesteunde metodologie, sodat onderwysers gevoel het dat dit 'n uitnodiging is om te studeer en 'n geleentheid vir lewenslange leer, sonder dat hulle onder druk voel voldoen aan vereistes wat 'n oorlading van onderrigwerk kan veroorsaak. Hierdie opleidingsformate het dit moontlik gemaak om op 'n selfgereguleerde manier na te dink oor opvoedkundige praktyk, gebaseer op persoonlike belangstellings en motiverings.

Tweedens, en in samewerking met die INFoD (National Institute for Teacher Training), het CTERA die voorstel verder ontwikkel om 'n kursus te onderrig.

In beide situasies is dit nodig gevind om die spesifieke toestande wat lei tot die problematisering van die kurrikulum vir onderwysersopleiding te oorweeg, gebaseer op die situasies wat dit aanspreek en ontleed, die kompleksiteit van verwante tendense en die praktyke van betekenis, intervensie, navorsing, uitreik en transendensie, waarmee dit in en met die oorsprongsgemeenskappe kan kommunikeer.

Die Pino Solanas -wet dek die onderlinge afhanklikheid van al die elemente wat deel uitmaak van die omgewing; respek en waardering vir biodiversiteit; billikheid; erkenning van kulturele diversiteit; omgee vir ons natuurlike en kulturele erfenis en die uitoefening van die reg op 'n gesonde omgewing.

Pino Solanas Wet

Die nasionale kongres van Argentinië het onlangs die National Law of Comprehensive Environmental Education goedgekeur. Hierdie wet, vernoem na die Argentynse filmmaker, Pino Solanas, stel 'n 'permanente, dwarsdeurlopende en omvattende' nasionale openbare beleid voor vir alle onderwysinstellings in die land. Dit dek die onderlinge afhanklikheid van al die elemente wat deel uitmaak van die omgewing; respek en waardering vir biodiversiteit; billikheid; erkenning van kulturele diversiteit; omgee vir ons natuurlike en kulturele erfenis en die uitoefening van die reg op 'n gesonde omgewing.

Die wet stel voor dat 'n nasionale strategie vir omvattende omgewingsopvoeding opgestel word. Dit bevorder die skepping en ontwikkeling van jurisdiksie -strategieë en stel die kwessie van 'n intergenerasionele omgewingsverbintenis aan die orde. Dit maak ook voorsiening vir die implementering op die opvoedkundige agenda van aksies ter verbetering van instellings. Dit bevestig dat enige opvoedingsvoorstel gebaseer moet wees op die opvoeding van jongmense en kinders. Hierdie projek vestig duidelik 'n openbare beleid wat die paradigma van burgerdeelname vir volhoubaarheid versterk.

Omgewingsopvoeding, lewensopvoeding

Ons glo dat enige voorstel vir die opvoeding van die omgewing, projek of program vir volhoubare ontwikkeling wat ons uitvoer, sonder twyfel met die geskiedenis, trajekte, institusionele projekte, belanghebbendes, plaaslike en streeksvoorspellings in wisselwerking moet tree, wat dit betekenis sal gee en uniek maak.

Omgewingsopvoeding, gebaseer op die paradigma van Latyns -Amerikaanse omgewingsgedagte, maak dit moontlik om die gemeenskapskennis te bespreek en sodoende sy stemme, trajekte, verwagtinge, ervarings, eise, bekommernisse en voorstelle te herstel om omgewingskonflikte in die gebied te beklemtoon daaglikse ontmanteling van genaturaliseerde praktyke, die skep van dialoog en die koppeling van verskillende dissiplinêre kennis om ons praktyke weer te verbeel en te verander.

CTERA beskou Omgewingsopvoeding vir volhoubare ontwikkeling as die opstel van omgewingskriteria, as bewusmaking oor omgewingskonflikte, begrip van omgewingskompleksiteit, as kreatiwiteit, verwondering, empatie; dit beteken om op 'n onderling gekoppelde manier te dink; leer soos jy leef en leer uit die lewe.

Dit is 'n konseptuele voorstel wat verweef is en geïntegreer is met metodologiese werk. Daarom is dit baie belangrik hoe ons die inhoud beskikbaar stel, die manier waarop ons werksdinamika en voorstelle aanbied en deelname aanmoedig. Dit sluit in:

  • Ontspanningsaktiwiteite waarmee ons ons gevoelens, emosies en gevoelens, ons gees-liggaam gedagtes, kan uitdruk
  • Aksies wat dit moontlik maak om voorstelle te ontwikkel waar identiteit op 'n artistieke en kreatiewe manier tot uitdrukking kom.
  • Voorvaderlike seremonies wat plaasvind, wat die behoefte beklemtoon om weer kontak te maak met die natuur, en ons erken as kinders van Moeder Aarde.
  • Neem deel aan boomplant, kompos, herwinning, materiaalherwinning, kampeeraktiwiteite, ens.

Die didaktiese strategieë wat ons as omgewingsopvoedingswerkers kan gebruik om die kwessies, probleme en konflikte wat ons raak en uitdaag, aan te spreek, word voortdurend gebou. In hierdie proses word baie gesoek om te verseker dat kultuur en natuur, onderwysers, studente, skole en die gemeenskap mekaar ondersteun, kreatiewe prosesse genereer wat daartoe verbind is om die werklikheid te bevorder, die bou van onderrig - leerprosesse wat daarop gemik is om 'n samelewing te skep wat gebaseer is op omgewing, sosiale en natuurlik kurrikulêre geregtigheid.

Wees die eerste om te kommentaar lewer

Sluit aan by die bespreking ...