AFRICA Peace Education: 'n instrument vir nie-geweld in Afrika

(Geplaas van: Moderne diplomasie. 19 Mei 2021)

By Tamseel Aqdas

Oor die hele wêreld word maatskaplike verandering na progressie en volhoubare vrede geassosieer met gewelddadige revolusies. Alhoewel die argument tot 'n mate akkuraat is, het gewelddadige praktyke die vermoë om 'n soortgelyke resultaat te lewer. Nie-gewelddadige praktyk streef daarna om die ingesteldheid van individue geleidelik te verander, wat lei tot die oplossing of transformasie van konflikte wat in die samelewing heers. Op hierdie manier word ekstra doeltreffendheid bereik, aangesien grootskaalse lyding omseil word.

In die geval van Afrika was post-koloniale state deurdrenk van konflikte wat wissel van intranasionale krisis tot inter-etniese en interstreeklike skermutselinge. Afrika is ooreenkomstig onderwerp aan ekonomiese en infrastruktuurvernietiging, tesame met sosiale en geestelike verwoesting vir individue. As gevolg hiervan het enorme getalle vlugtelinge en intern ontheemdes wat skuiling, beskerming en lewensonderhoud benodig, na vore gekom, wat die wêreldwye implikasies tot gevolg gehad het. Sulke faktore stel die vereiste van kritieke ondersteuning vir die kwesbare, ontheemde en gemarginaliseerde Afrikaanse gemeenskap voor. Nietemin, om die bloedvergieting en lyding van die Afrikaanse gemeenskap te beperk, was die stappe wat nie ingesluit is nie-gewelddadig.

Om by te voeg tot die nie-gewelddadige argument, het die bekroonde opvoeder Maria Montessori op 'n gepaste wyse gesê: "vrede tot stand bring is die werk van opvoeding. Al wat politiek kan doen, is om ons uit die oorlog te hou ”. Impliseer hoe opvoeding die ingesteldheid van individue in wese verander en 'n weg baan na vrede. Om onderwys in te sluit om 'n vreedsame samelewing te verseker, val onder die kategorie nie-gewelddadige praktyke, en hierdie konsep is deur verskillende state van Afrika aangepas. Die Vereniging vir die Ontwikkeling van Onderwys in Afrika (ADEA) het op Junie 2004 'n vergadering gehou van 'n ministeriële konferensie oor post-konflik en broos state. Tydens die vergadering is 'n kommunikasie onderteken tussen 20 Afrika-state, en die Inter-Country Quality Node on Peace Education (ICQN-PE) is gevorm. Daarvolgens moes die ministers van onderwys in die Afrika-state hul opvoedkundige stelsels omskep in agentskappe van magte, om vredesbou, konflikvoorkoming, konflikoplossing en nasiebou te bevorder. As gevolg hiervan het ICQN Peace Education 'n strategiese plan ontwikkel om as sentrale agentskappe te dien vir die kweek van waardes, houdings, kennis en vaardighede; wat almal sal bydra tot die ontwikkeling van volhoubare vrede deur geweldloosheid vir Afrika -individue en ontwikkeling in die streek van Afrika.

Met dit gesê, het ICQN sy doelwitte in verskillende kategorieë ingedeel. Eerstens beoog ICQN Peace Education om inter -Afrikaanse uitruil en dialoog te begin, wat lei tot aanmoediging vir volhoubare ontwikkeling via die departement van onderwys. Hulle het ook ambisies vir die opstel, versterking en implementering van beleide en strategieë vir vredesopvoeding. Vervolgens sal suksesvolle implementering, monitering en evaluering van vredesopvoedingsprogramme verseker word. Boonop is die doel van ICQN Peace Education om vredesopvoeding op alle vlakke van die Afrikaanse gemeenskap te begin; wat strategiese interdissiplinêre, interregionale en multisektorale vennootskappe en samewerking met talle belanghebbendes sal koester. As gevolg hiervan sal effektiewe navorsing gegenereer word wat tot effektiewe kennisproduksie sal lei. Dit sal lei tot ingeligte beleidsontwikkeling, wat sal lei tot die effektiewe implementering van Vredesopvoeding.

Die stap na die bereiking van hierdie breë doelwitte sal die volgende aktiwiteite van ICQN Peace Education verg. Aanvanklik sal beleidsdialoogaktiwiteite gevoer word tussen die aangewese ministers van onderwys en alle ander relevante belanghebbendes wat uit konflik- en krisisgebiede kom. Op hierdie manier word effektiewe navorsingsanalise, dokumentasie en verspreiding van publikasies en hulpbronne uitgevoer. Gevolglik sal 'n dieper begrip van die konflikte ontstaan, en belowende praktyke vir vredesopbou deur onderwys sal bevorder word. Boonop sal kapasiteitsbou-inisiatiewe gerig word met behulp van bevestigende publikasies en hulpbronne, wat ingesluit sal word as hulpmiddels vir effektiewe implementering van vredesopvoeding deur beleid en praktyk. Daarbenewens sal intra-Afrikaanse uitruil van kundigheid oor vrede in die onderwys gefasiliteer word, wat lei tot die skepping van 'n netwerk van onderwysaktore wat kundigheid in vredesopvoeding uit lande wat deur konflik geraak word, opbou. Laastens sal die akteurs van die burgerlike samelewing geraadpleeg word en in die beleidsdialoogproses ingebring word om te verseker dat gapings tussen beleid en ervaring op die grond aangespreek word. Oor die algemeen verseker hierdie stappe effektiewe vredesopvoeding vir volhoubare vrede in Afrika deur geweldloosheid.

Die insette van ICQN -vredesopvoeding kan geanaliseer word deur middel van sy werke in Nigerië. As die mees bevolkte staat op die vasteland van Afrika, staan ​​Nigerië voor verskeie uitdagings wat deurdring in die vorm van konflikte, wat wissel van politieke spanning tot godsdienstige en stamgeweldkonflikte. Hierdie faktore het 'n negatiewe uitwerking op die ontwikkeling van die land gehad; aangesien hulle grootliks sonder toesig gelaat is. As gevolg hiervan is die voorkoms van konflikte uiteindelik aangepas as deel van hul nasionale kultuur. Die huidige generasie het gevolglik óf die konflik aanvaar, óf het min kennis oor hoe om dit op te los. Die integrasie van vredesopvoeding in die kurrikulums van Nigerië was dus van kritieke belang om die ingesteldheid en gevolglike optrede van individue te verander en te ontwikkel, en om 'n samehangende en vreedsame samelewing te vestig deur geweldloos te wees.

Die mees kritieke uitdaging rakende Nigerië kan beskou word as die terreuraktiwiteite van 'n gesiglose godsdienstige groep bekend as 'Boko Haram' in Noord -Nigerië, en groepe van militante soos 'Niger Delta Avenger' en 'Oodua People's Congress' in die suidelike streek van die Nigeriese staat. As 'n geheel het hierdie groepe die algemene welstand van die burgers van Nigerië beïnvloed. Terrorisme het gelei tot die radikalisering van die jeug, 'n lae geletterdheidsyfer, werkloosheid, vernietiging van infrastruktuur en 'n dalende ekonomie. Daarom was daar 'n dringende behoefte om ICQN Peace Education as deel van die nasionale kurrikulum op te neem; aangesien dit sou lei tot die bemagtiging van die komende generasie rakende die nodige vaardighede vir die oplossing van sosiale kwessies, en die weerhouding daarvan om by ekstremistiese organisasies aan te sluit. In die Nigeriese onderwysstelsel sal Peace Education individue oplei oor die vermyding en bestuur van gewelddadige konflikte, die vestiging van beter verhoudings met medemens, eenheid en samewerking tussen verskillende stamme. Gevolglik sal vooroordeel, stereotipes en haat om groepe te verander uit die weg geruim word, wat lei tot vreedsame/nie-gewelddadige naasbestaan.

In die negentiende eeu het Harris en Morison (2003) gesê dat die basiese grondslag vir sosiale verandering en hervorming deur skole, kerke en gemeenskapsgroepe veroorsaak is. Daarom, met opvoeding, sal die hoop op die bereidwilligheid van studente om positief by te dra tot die ontwikkeling van die samelewing toeneem, en ook die minagting van geweld en oorloë. Daar is uitgevoer dat die studente, deur die gevolge van oorlog te verhoog, die vermoë sou ontwikkel om konflikte op 'n gewelddadige manier op te los. Verder is die ICQN Peace Education -program baie vereis in Nigeriese laerskole en hoërskole. Op hierdie manier sal studente jonk betrap word en hul gees van verdraagsaamheid toeneem. Dit sal die kinders ewe goed bemagtig met die nodige kennis van vrede en die vaardighede om die kwessies aan te spreek sonder om geweld te gebruik. Die onderrig van vredesopvoeding sal jongmense in staat stel om goeie burgers te word wat positief teenoor die land optree.

In die Nigeriese onderwysstelsel is die belangrikste dinge wat ingebed is volgens die nie-gewelddadige beginsels van ICQN Peace Education, soos volg. Eerstens word die studente geleer om alle regte en waardigheid van medemense te respekteer. Dit sluit alle godsdienste, kulture, etnisiteite en rasse in. Die oorhoofse hoop hierdeur is om godsdienstige, etniese en kulturele konflikte binne die staat op te los. Die respek vir die regte van elke individu in die samelewing, ongeag hul agtergrond, kan konflikte verminder. Daarby word geweldloosheid bevorder, tesame met die verkryging van geregtigheid deur oortuigend en verstaanbaar. Deur geregtigheid sal individue in Nigerië geen rede hê om konflikte uit te lok of te eskaleer nie. Boonop word bevordering van die deelname en ontwikkeling van houdings en vaardighede om in harmonie saam te lewe bevorder, 'n einde aan uitsluiting en onderdrukking van sekere individue in die Nigeriese samelewing, wat tot samehang kan lei. Studente word geleer om te luister en te verstaan ​​deur almal die kans te gee om te leer en te deel met die vrye vloei van inligting. Dit leer studente verdraagsaamheid en solidariteit, en hulle sal besef en erken dat alle individue in die samelewing uniek en anders is en dat elkeen iets het om by te dra tot die gemeenskap, ongeag hul etnisiteit, taal, godsdiens of kultuur. Verder word gelykheid van mans en vroue geleer, wat 'n gelyke plek vir mans en vroue in die bou van die staat verseker. As gevolg hiervan sal konflikte wat tot geslagsdiskriminasie deurdring, erken word en sal dit tot oplossing kom. Laastens word die studente geleer dat hulle inspraak het in die besluitnemingsproses van die regering en die gemeenskap waarin hulle woon. Op hierdie manier betrek hulle hulself in die bevordering van verdraagsaamheid en vrede in die samelewing; dit kom daarop neer dat hul bydrae saak maak. Om die doel van Vredesopvoeding te bereik, is instrumentele aflewering wat daarop gemik is om die basiese elemente van Vredesopvoeding te ontwikkel, tesame met die kennis, vaardighede en waardes wat gepaard gaan met die bevordering van die algemene kultuur van vrede by die studente, nodig. Dit sal lei tot die skepping van 'n kultuur van vrede onder mense.

Alhoewel Nigerië nog lank nie sy behoorlike aandeel in vrede en naasbestaan ​​in die samelewing behaal nie, het die nie-gewelddadige praktyk van vredesopvoeding stappe in die rigting verseker.

Alhoewel Nigerië nog lank nie sy behoorlike aandeel in vrede en naasbestaan ​​in die samelewing behaal nie, het die nie-gewelddadige praktyk van vredesopvoeding stappe in die rigting verseker. As ICQN se Peace Education doeltreffend in alle streke van Nigerië geïmplementeer word, sal die uiteindelike doel bereik word. Enkele aanbevelings om die proses te kataliseer, is egter soos volg. Eerstens moet die opleiding en heropleiding van onderwysers verskerp word. Op hierdie manier sal die onderwysers in staat wees om die nodige vaardighede en kennis op te doen vir die gebruik van gepaste tegnieke en metodes wat effektief die vredesopvoeding van ICQN leer en bevorder. Verder moet die inhoud van die kurrikuluminhoud van die sosiale studies verminder word en moet 'n herstruktureringsbenadering gevolg word. Dit is omdat vredesopvoeding die inhoud van die kurrikulum vir sosiale studies kan oorlaai. Aanpassings in ander inhoud moet dus dienooreenkomstig aangebring word. Laastens moet die inhoud van die kurrikulum in die sosiale studies van nou af in sekondêre skole hersien word. Dit is omdat konsepte wat by die konsepte van Vredesopvoeding bly, weerspieël en geïdentifiseer moet word. Boonop moet konsepte wat hierdie beginsels weerspreek, uit die kursus verwyder word. Die teenstrydighede kan studente verwar; wat effektiewe vredesopvoeding tot gevolg het.

Ten slotte is die Inter-Quality Quality Node on Peace Education (ICQN-PE) gestig deur die Association for the Development of Education in Africa (ADEA), in die hoop om nie-gewelddadige stappe te begin om vrede, naasbestaan ​​te bewerkstellig, en ontwikkeling in die gebied van Afrika, wat gevul is met intrastate konflikte oor godsdiens, etnisiteit, godsdiens, ens. generasie, om hulle meer verdraagsaam en vreedsaam te maak. Die oorhoofse doelwit was om die samelewing te verander sonder om geweld te gebruik, waaronder Nigerië en ander Afrikastate stappe in die rigting van daardie weg begin het.

Sluit aan by die veldtog en help ons #SpreadPeaceEd!
Stuur asseblief vir my e-posse:

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde gemerk *

Scroll na bo