Akademiese programbeampte: Universiteit van die Verenigde Nasies

Akademiese programbeampte: Universiteit van die Verenigde Nasies

Organisasie-eenheid: UNU Instituut vir die Gevorderde Studie van Volhoubaarheid

POS: P-4
VERWYSINGSNOMMER.: 2017 / UNU / IAS / FTA / APO / 13
LIGGING: Tokio, Japan
SLUITINGSDATUM: 2017 • 03 • 31

[icon type = ”glyphicon glyphicon-share-alt” color = ”# dd3333 ″] Besoek UNU vir meer inligting en om aansoek te doen

Verenigde Nasies se universiteitsdoelstellings

Die Universiteit van die Verenigde Nasies (UNU) is 'n internasionale gemeenskap van geleerdes wat hulle besig hou met navorsing, nagraadse opleiding en die verspreiding van kennis ter bevordering van die doelstellings en beginsels van die Verenigde Nasies, sy volke en lidlande. Die Universiteit funksioneer as 'n dinkskrum vir die Verenigde Nasies-stelsel, dra by tot kapasiteitsbou, veral in ontwikkelende lande, en dien as platform vir nuwe en innoverende idees en dialoog.  

UNU Instituut vir die Gevorderde Studie van Volhoubaarheid (UNU-IAS)

UNU-IAS is 'n nuwe UNU-instituut wat in Januarie 2014 geskep is deur die konsolidasie van die voormalige UNU-instituut vir gevorderde studies, Yokohama, en die UNU-instituut vir volhoubaarheid en vrede, Tokio. Dit is gebaseer op die UNU-hoofkwartier in Tokio. Die missie van UNU-IAS is om die internasionale gemeenskap te dien deur middel van beleidsrelevante navorsing en kapasiteitsontwikkeling wat op volhoubaarheid gefokus is, insluitend die maatskaplike, ekonomiese en omgewingsaspekte daarvan. UNU-IAS bou voort op 'n sterk tradisie van UNU-navorsing en kapasiteitsontwikkeling in Japan, onderneem in samewerking met 'n wêreldwye netwerk van professionele persone en geleerdes, veral in Afrika en Asië. Besoek gerus vir meer inligting http://ias.unu.edu.

Verantwoordelikhede

Onder toesig van die UNU-IAS-direkteur sal die akademiese programbeampte 'n reeks akademiese programme en projekte bestuur en relevante aktiwiteite ontwikkel in die drie tematiese gebiede van die instituut: volhoubare samelewings, natuurlike kapitaal en biodiversiteit, en wêreldwye verandering en veerkragtigheid. Spesifieke verantwoordelikhede sal insluit:

 • akademiese toesig en leierskap van die UNU-IAS nagraadse graadprogramme
 • ontwikkeling, beplanning, organisering en bestuur van akademiese en navorsingsaktiwiteite asook publikasie- en verspreidingspogings in die programarea (s)
 • die opstel van oorspronklike, beleidsgerigte navorsing en die ontwikkeling van beleidsaanbevelings oor aangeleenthede wat relevant is vir die breër VN-gemeenskap
 • verspreiding van navorsingsuitsette deur beleidstukke, deelname aan konferensies en media-kommentaar
 • verkryging van eksterne befondsing vir akademiese en navorsingsaktiwiteite in die programareas
 • beplanning en organisering van wetenskaplike vergaderings en werksessies
 • die ontwikkeling en instandhouding van samewerkingsbande met die VN-stelsel en internasionale organisasies en die verteenwoordiging van die Universiteit in verwante konferensies en vergaderings
 • projekvoorstelle te formuleer en eksterne voorstelle te evalueer en te verfyn vir implementering deur UNU of vir indiening vir eksterne befondsing
 • aktiwiteite te monitor en te evalueer en periodieke verslae in te dien, en om die beskrywings van programaktiwiteite soos nodig voor te berei
 • kursusse ontwerp en koördineer, lesings aanbied en studente begelei as deel van die UNU-IAS nagraadse graadprogramme
 • die uitvoering van ander pligte soos opgedra

Vereiste kwalifikasies en ondervinding

Vereiste kwalifikasies en ervaring sluit in:

 • gevorderde universiteitsgraad (PhD) in omgewingswetenskap of 'n verwante veld
 • minstens sewe (7) jaar van relevante, geleidelik verantwoordelike ervaring in onderrig, navorsing en programontwikkeling op universiteitsvlak, of binne internasionale organisasies of navorsings- / opleidingsinstellings
 • gedetailleerde kennis van die VN-stelsel en sy funksies en aktiwiteite
 • vaardigheid en ervaring getoon in die ontwikkeling, beplanning, implementering en evaluering van navorsings- en opleidingsprogramme
 • 'n sterk internasionale navorsingsagtergrond met bewese akademiese prestasies op relevante terreine en 'n uitstekende publikasierekord
 • kennis van en vertroudheid met finansieringsbronne en 'n bewese vermoë om eksterne fondse in te samel
 • vermoë om harmonieus in 'n multikulturele omgewing te werk; in hierdie konteks moet 'n wye verskeidenheid kontakte binne die internasionale gemeenskap van geleerdes, veral in ontwikkelende lande, gedemonstreer word
 • Engelse vlotheid is noodsaaklik, en ook rekenaargeletterdheid; werkende kennis van ander amptelike VN-tale is 'n voordeel

Vergoeding

Ons bied mededingende netto salaris (vrygestel van belasting) op P-4-vlak in ooreenstemming met die vlak van ervaring en toelaes, insluitend na-aanpassing. Posaanpassing is onderhewig aan verandering.

Die pos bevat die standaardreeks van die Verenigde Nasies se voordele en regte vir internasionale posisies in die VN se gemeenskaplike stelsels, insluitend deelname aan die Verenigde Nasies se gesamentlike pensioenfonds, die moontlikheid van deelname aan 'n gesondheidsversekeringsprogram, opvoedingstoelae, uitgawes vir verwydering en huisverlof. .

Vir meer inligting, besoek gerus http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/salary.htm.

Die rektor behou die reg voor om 'n kandidaat op 'n vlak benede die geadverteerde aan te stel.

Duur van kontrak

Dit is 'n voltydse, vaste termyn aanstelling. Die aanvanklike kontrakperiode sou 'n periode van een jaar duur, met die moontlikheid om op 'n vaste termyn aan te stel, onderhewig aan bevredigende werkverrigting. Die gesamentlike duur van aanstellings vir 'n vaste termyn mag nie ses (6) jaar oorskry nie. Die verpligte ouderdom van uittrede vir personeel van die Verenigde Nasies is 65 jaar.

Personeellede van die Verenigde Nasies-universiteit is internasionale staatsamptenare wat onder die gesag van die rektor is en kan toegewys word aan enige van die aktiwiteite of kantore van die Verenigde Nasies-universiteit.

Aanvangsdatum

1 Junie (onderhandelbaar)

Aansoekprosedure

Belangstellendes moet hul aansoeke indien, verkieslik per e-pos aan [e-pos beskerm], en moet die volgende insluit:

 • 'n dekbrief waarin uiteengesit word (1) wat u motiverings is om vir die pos aansoek te doen en (2) hoe u kwalifikasies en ervaring ooreenstem met die vereistes van die pos
 • 'n curriculum vitae en 'n voltooide en getekende UNU Persoonlike Geskiedenis (Bl.11) vorm; vermy asseblief die gebruik van soortgelyke vorms wat deur ander Verenigde Nasies-organisasies verskaf word
 • 'n aanduiding van die verwysingsnommer van die vakature-aankondiging (2017 / UNU / IAS / FTA / APO / 13)

 

Wees die eerste om te kommentaar lewer

Sluit aan by die bespreking ...