Neem 'n 10-minute opname om te help om globale beleid te vorm wat vredesopvoeding ondersteun

Die Global Campaign for Peace Education, in oorleg met UNESCO, ondersteun die hersieningsproses van die 1974-aanbeveling rakende onderwys vir internasionale begrip, samewerking en vrede. Ons moedig u deelname aan hierdie opname sterk aan, 'n belangrike geleentheid om u stem by te dra tot globale beleid wat vredesopvoeding ondersteun.

* Weergawe en français ci-dessous * *en español a continuación*

Neem 'n 10-minute opname om te help om globale beleid oor vredesopvoeding te vorm

UNESCO doen 'n wêreldwye opname om inligting in te samel wat sal help om 'n landmerk-regsinstrument oor onderwys vir internasionale begrip, samewerking, vrede, menseregte en omgewingsvolhoubaarheid te hersien, bekend as die 1974 Aanbeveling.

Ons nooi jou uit om deel te neem aan die hersieningsproses deur die opname van 10 minute te neem. Deel dit met jou netwerke en help vorm globale beleid oor onderwys.

Dit is nou die tyd om te verseker dat jou stem gehoor en getel word.

Die sperdatum om te reageer is 1 Maart 2022.

Die opname is beskikbaar in ENGELS /  FRENCH / SPAANS

Vir meer inligting oor hoe UNESCO die hersiening van die 1974-aanbeveling ondersteun, besoek ons toegewyde webwerf.

NB – Hierdie opname is 'n breë multi-belanghebbende en aanvanklike voorraadopname-oefening wat sal bydra tot die tegniese konsultasieproses wat tans deur UNESCO ondersteun word. 'n Formele konsultasie met landverteenwoordigers word ook voorsien, maar op 'n later stadium. Vir meer inligting oor die verskillende fases van die hersieningsproses, raadpleeg asseblief die bogenoemde toegewyde webwerf.

NEEM DIE OORSIG LEES MEER OOR DIE 1974-AANBEVELING

Sekretariaat vir die hersiening van die 1974-aanbeveling: 1974recommendation@unesco.org


Repondez à une enquête de 10 minute afin de nous aider à élaborer une politique mondiale en matière d'éducation

L'UNESCO mène une enquête mondiale afin de recueillir des informations qui permettront de réviser un instrument juridique de référence sur l'éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales, les droits de l'Homme et la durabilité environnementale, connu naam de 1974 aanbeveling.

Nous vous uitnodigings à participer au processus de révision en répondant à l'enquête de 10 minute. Partagez l'enquête à travers vos réseaux et contribuez ainsi à façonner les politiques mondiales en matière d'éducation.

C'est le moment de vous assurer que votre voix soit entendue et prize en compte.

Die limietdatum vir die antwoord is op 1 Maart 2022.

L'enquête est disponible en ENGELS /  ENGLISH / SPAANS

Pour plus d'informations sur la façon dont l'UNESCO soutient la révision de la Recommandation de 1974, veuillez visiter notre bladsy web dédiée.

NB – Cette enquête est un vaste exercice d'évaluation initiale et multipartite qui contribuera au processus de consultation technique actuellement soutenu par l'UNESCO. Une consultation formelle avec les représentants des pays est également prévue, mais à un stade ultérieur. Pour plus d'informations sur les différentes phases du processus de révision, veuillez consulter le site web dédié mentionné plus haut.

PARTICIPEZ À L'ENQUÊTE PLUS D'INLIGTING SUR LA AANBEVELING DE 1974

Le Secrétariat pour la Révision de la Recommandation van 1974: 1974recommendation@unesco.org


Reageer 'n 10-minute opdrag vir ayudar en konfigureer die politieke mondiale opvoeding

Die UNESCO está llevando a cabo una encuesta mondial para recopilar información que contribuirá a revisar un instrumento jurídico histórico sobre la educación para la comprensión, la cooperación y la paz internacionales y la educación de la educación so relativa a los derechos. Aanbeveling van 1974.

Le invitamos a participar en el proceso de revisión. Reageer op 10 minute, kompartala met sus redes y contribuya to configurar la politica educativa mundial.

Ahora es el momento de asegurar que su voz see escuchada y contada.

Die maksimum limiet vir die antwoord op 1 Maart 2022.

La encuesta está disponible en ENGELS / FRANCÉS / ESPAÑOL

Vir meer inligting oor die UNESCO is die hersiening van die aanbeveling van 1974, besoek nuestro toegewyde webwerf.

NB – Dit is 'n amplio eienaarcicio van die aanvanklike evaluasie en die meervoudige deel van die interesadas wat bydra tot 'n proses van konsultasietegniek wat die apoya van UNESCO is. También está prevista una consulta formele con los representantes de los países, pero en una fase posterior. Vir meer inligting oor die verskillende fases van die hersiening, raadpleeg die volgende web-sitio.

DEELNEEM EN LA ENCUESTA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA RECOMENDACIÓN DE 1974

Secretaría vir die Revisión de la Recomendación van 1974: 1974recommendation@unesco.org

Sluit aan by die veldtog en help ons #SpreadPeaceEd!
Stuur asseblief vir my e-posse:

Sluit aan by die bespreking ...

Scroll na bo